Επικοινωνία

Ώρες λειτουργίας γραφείου:                 Δευτέρα   17:00 - 22:00
Τετάρτη    17:00 - 21:00
Σάββατο  09:00 - 14:00
Τηλέφωνο: 210 4101113 
Fax: 210 4101114 
E-mail: naoef@naoef.gr

  

Ναυταθλητική Μαρίνα Καλλιθέας